Mål & Utmaningar 2017

Rebeccas mål:
- Läsa minst 40 böcker [2/40]

Daniellas mål:

- Läsa minst 40 böcker [4/40]
- Läsa klart Percy Jackson and the Olympians [1/5]
- Recensera utlästa böcker inför året 2017

Senast uppdaterad: 13/5-17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar